Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Từ đồng nghĩa: ca
Tiếng anh: to sing

Cách làm ký hiệu

"Tay phải co lại như hình vẽ. Đặt bàn tay lên trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Đưa bàn tay qua trái rồi qua phải. "
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

chết / qua đời
to die/ to pass away

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2016

"tay phải làm như hình vẽ. Tay phải đặt cách ngực khoảng 1 bàn tay. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Ngón trỏ chỉ lên. Sau đó kéo nhẹ tay xuống đồng th


Xem Video
hỏi (tôi hỏi bạn)
ask (I ask you)

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để bàn tay phía trước miệng. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.Đầu ngón tay hướng lên. Đẩy tay ra phía trước đồng thời duỗi n


Xem Video
gọi (a gọi b)
call (a calls b)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải xòe ra rồi đặt nằm úp, cao ngang mặt. Đầu ngón tay hướng sang trái. Vẫy bàn tay 2,3 lần. Người hơi nghiêng sang phải.Mắt nhìn sang trái


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

cười

Hải Phòng Hành động
2006

Ngón trỏ và ngón cái của hai tay hơi mở rồi đặt lên hai bên mép sau đó kéo lên má đồng thời miệng cười.


Xem Video
chết (1) / qua đời
to die/ to pass away

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Xem Video
chờ
to wait

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay trước bụng, cách khoảng 1 bàn tay. Lòng bàn tay hướng về phía trước"


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

ca nô

Lâm Đồng Đồ vật Giao Thông Thể dục - Thể thao
2006

Tay trái nắm lại đặt ngang hông phải, tay phải nắm, chạm hờ vào tay trái rồi làm động tác giựt lên trên. Sau đó đầu các ngón tay chạm vào nhau và đưa từ


Xem Video
vòng xoay

Bình Dương Giao Thông
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ hướng xuống đặt tay trước tầm ngực rồi quay ngón trỏ 2 vòng.


Xem Video
cầu
a bridge

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông
2016

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Bàn tay trái úp, giơ thẳng ra trước, song song với mặt đất. Đặt cạnh ngón trỏ phải chạm vào bắp tay trái. Lòng bàn tay hướng


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam