Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Hawaii

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình vẽ bên rồi đặt hai bàn tay so le nhau phía bên trái ( trái trước, phải sau) Vẫy nhẹ hai tay 2 cái cùng lúc sau đó chuyển qua bên phải và làm tương tự.