Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: lợn
Tiếng anh: a pig

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt lưng các ngón tay chạm vào dưới cằm. Lòng bàn tay hướng xuống. Khuỷu tay hơi nâng lên và cách thân mình khoảng 1 gang tay. Rung nhẹ các ngón tay nhưng vẫn giữ bàn tay chạm vào dưới cằm. "