Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: narrow

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Bắp tay xuôi theo thân mình. Hai bàn tay đặt đối diện nhau, ngang bụng và rộng bằng eo. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay lại gần nhau khoảng một ngón tay thì ngừng lại. "