Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: over/ running out

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên. Tay trái đặt nằm ngửa. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Tay phải phủi xuống đầu ngón tay trái rồi kéo theo dọc lòng bàn tay và hất lên.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác