Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: over/ running out

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ rồi giơ hai tay cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. Sau đó lắc 2 cổ tay qua lại 2 lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác