Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái H, đưa lên chạm đầu ngón tay trỏ vào thái dương phải rồi vuốt kéo nhẹ xuống tới cằm đầu hơi nghiêng mặt cười tươi diễn cảm.