Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: kind, nice

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay nằm úp lên ngực. Các ngón tay hướng sang phải. Kéo bàn tay từ ngực xuống bụng. "