Tài liệu tham khảo

Trung tâm nghiên cứu phát triển Bền Vững - CSDS
Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Động Từ Giới tính 2018


Tiếng anh: rape

Cách làm ký hiệu

Bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng xuống, đặt ở một bên má, chuyển động tay xuống dưới mạnh đồng thời xoay mặt.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác