Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: vice-headmaster/ vice-headmistress

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm lại rồi đặt chéo trước ngực.Lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt ở khuỷu tay trái. Ngón cái chạm vào khuỷu tay. Đàu ngón tay hướng sang trái.