Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: Headmaster/ Headmistress

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt chéo trước ngực.Lòng bàn tay hướng sang phải. Đầu ngón tay hướng lên. Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt cạnh bàn tay trên đầu ngón giữa tay trái.