Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: rectangle

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đề 2 bàn tay nằm úp, gần sát nhau, cao ngang cổ. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay đi ngang ra 2 bên rồi kéo thẳng xuống và đưa vào trong đến khi 2 tay gần nhau.