Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: triangle

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai tay giơ cao ngang cổ với đầu ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau. Lòng bàn tay hơi hướng ra ngoài. Kéo 2 tay ra 2 phía đồng thời ngón trỏ và ngón cái khép lại chạm vào nhau. "