Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: trapezium

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau. Đặt 2 ngón tay phải nằm trên 2 ngón tay trái rồi giơ tay lên cao ngang ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác