Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: Rhombus

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình dạng sau. Đặt 2 bàn tay nằm ngang và đối xứng trước ngực. Các đầu ngón tay chạm vào nhau. Lòng bàn tay hướng vào trong. Khuỷu tay nâng lên cao cách thân mình khoảng một bàn tay. "