Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: circle

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Cánh tay trái giở lên hơi cao sao cho cẳng tay nghiêng một góc 45 độ so với phương thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Đầu ngón trỏ phải chạm vào đầu ngón trỏ trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Kéo bàn tay sang phải theo đường cong rồi chạ lại vào ngón trỏ trái. "

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác