Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: circle

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đề bàn tay nằm trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Vẽ vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác