Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016


Tiếng anh: relatives

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Giơ hai tay cao ngang cằm, áp sát nhau. Lòng bàn tay úp. Các đầu ngón tay hướng về phía trước. Giữ nguyên tay trái. Kéo tay phải xéo xuống về bên phải 1 góc 45độ. Bàn tay úp và hơi nghiêng sang trái. "