Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: chemical

Cách làm ký hiệu

Đặt 2 bàn tay đối xứng nhau, rộng ngang eo. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Kéo bàn tay phải lên cao rồi xoay cổ tay xuống sao cho lòng bàn tay hướng ra ngoài. Để tay phải về vị trí cũ. Tay trái làm tương tự.