Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giáo Dục Hành động 2016


Tiếng anh: to study

Cách làm ký hiệu

" Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt hai tay trước mặt. Hai ngón út áp sát nhau. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Di chuyển hai tay tạo thành một vòng tròn trước mặt"