Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: student

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải chụm lại như hình vẽ. Đặt các đầu ngón tay chạm vào giữa trán. Lòng bàn tay hướng vào mặt.Kéo tayxuống và bung thẳng các ngón tay ra đặt nằm úp trước bụng. Giở bàn tay lên rồi kéo qua phải và đặt xuống. "