Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (he/she/it asks me)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để bàn tay qua phía bên phải, cao ngang mặt. Lòng bàn tay hướng hơi chếch vào người. Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay vào mặt đồng thời duỗi ngón tay ra.