Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (a asks b)

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải lảm như hình vẽ. Cánh tay xuôi theo thân mình. Giơ cẳng tay thẳng đứng bên phải. Lòng bàn tay hơi hướng ra ngoài. Kéo cẳng tay từ phải qua trái. (Nếu người hỏi ở bên phải) Miệng hơi mở ra. "

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác