Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (a asks b)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi để bàn tay phía bên phải, cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng sang trái.Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay qua trái đồng thời duỗi ngón tay ra.