Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (he asks me)

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải lảm như hình vẽ. Đặt cánh tay xuôi theo thân mình. Cẳng tay giơ lên cách xa vai phải khoảng 2 bàn tay. Hai đầu ngón tay hướng lên. Lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo cẳng tay về phía miệng. "