Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (I ask him)

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải lảm như hình vẽ. Đặt 2 ngón tay gần chạm vào miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo cẳng tay qua bên phải hoặc trái về phía người được hỏi. Miệng hơi mở ra. "