Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016


Tiếng anh: today

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình vẽ. Hai cánh tay áp sát thân. Hai cẳng tay song song. Lòng bàn tay hướng vào người. Sau đó, hạ 2 cẳng tay xuống ngang bụng. "