Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016


Tiếng anh: yesterday

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ rồi đưa tay lên ngang đầu. Cẳng tay thẳng đứng, song song với thân người. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng vào trong người. Đẩy tay ra sau."