Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: more

Cách làm ký hiệu

"Bàn tayphải nắm lại theo hình vẽ sau. Giơ tay trước ngực sao cho cẳng tay nằm xiên và nắm tay nằm bên ngực trái. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời chuyển bàn tay thành hình dạng sau "