Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: kết hợp/ phù hợp
Tiếng anh: combine/ match

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Đầu ngón tay hướng lên. Đẩy nhẹ cổ tay ngã xuống dưới"