Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: mailbox

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình bên rồi đặt nằm úp cạnh nhau, cao ngang mặt. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay qua 2 bên rồi lật cho 2 lòng bàn tay hướng vào nhau rồi kéo xuống. Sau đó. Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Bàn tay phải nắm lại và đập xuống lòng bàn tay trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác