Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: broken

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt bàn tay nằm ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó xoay cổ tay, các ngón tay hướng về phía trước theo hình dạng này"

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác