Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: bad, naughty

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay nằm ngang. Kéo tay lại gần mắt phải sao cho ngón trỏ chạm vào phần trán bên phải. Lòng bàn tay hướng vào trong. Sau đó kéo tay về phía trước đồng thời chuyển tay thành hình dạng này"

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác