Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Hue

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Giơ hai tay cao ngang đầu. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Sau đó đẩy 2 cổ tay sao cho hai bàn tay ngã xuống ra phía trước. Làm 2 lần. "