Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: agressive

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt đầu ngón trỏ vào giữa hai hàm răng. Lòng bàn tay hướng vào trong. Mũi chun lại. "