Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Hungari

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ rồi giơ hai tay cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Đầu ngón tay hướng lên. Sau đó đẩy 2 cổ tay sao cho hai bàn tay ngã xuống nằm ngang. Đầu ngón tay hướng ra phía trước. Làm 2 lần.