Tài liệu tham khảo


Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: left

Cách làm ký hiệu

Đưa cánh tay trái lên ngang vai, dùng tay phải vỗ nhẹ vào cánh tay trái từ 2 lần.