Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: tour guide

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt tay nằm ngang trước bụng; Lòng bàn tay hướng vào ngưới. Đầu ngón tay hướng lên. Bàn tay phải nắm lấy ngón cái của bàn tay trái. Cổ tay phải gập lại để cho lòng bàn tay hướng sang phải. Kéo 2 tay ra phía trước.