Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: medal

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay lên ngực sao cho vòng tròn của 2 ngón cái và trỏ gần chạm vào giữa ngực. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Các đầu ngón tay hướng lên.