Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Greece

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm như hình vẽ và đặt trước, giữa ngực. Bàn tay phải làm như hình vẽ. Hai ngón trỏ và giữa của bàn tay phải chạm vào ngón trỏ trái. Lòng bàn tay phải hướng vào người. Kéo tay phải đưa lên và đặt chạm vào trên và dưới mắt phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác