Tài liệu tham khảo

Trung tâm nghiên cứu phát triển Bền Vững - CSDS
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Xã hội 2018


Tiếng anh: abnegation/abnegate

Hy sinh về mặt vật chất hoặc tinh thần chứ không mang nghĩa là mất, chết.

Cách làm ký hiệu

Tay làm ký hiệu như chữ H, để giữa ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay hướng xuống. Xoay cổ tay, đồng thời đưa ra trước, lòng bàn tay hướng lên trên