Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Iran

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm theo hình dạng sau. Tay phải đặt trên trán. Tay trái đặt trước ngực. Hai lòng bàn tay hướng vào người. Lắc cổ tay ra ngoài 2 lần."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác