Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ 2016


Từ đồng nghĩa: hiếm khi
Tiếng anh: rarely, hardly

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ Cánh tay xuôi theo thân người. Bàn tay ngửa, Đưa bàn tay sang phía hông trái rồi giở lên đưa sang phải. Mắt nhíu lại."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác