Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: karate

Cách làm ký hiệu

Bàn tay nắm lại và đấm nhẹ vào ngực bên phải. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ chạm vào ngực.