Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: shoe rack

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm như hình vẽ rồi đặt nằm ngửa trước ngực. Bàn tay phải xòe ra rồi đặt nằm úp vào lòng bàn tay trái. Đầu ngón tay phải chạm vào phần cong của các ngón tay trái. Sau đó, kéo tay phải ra. Hai bàn tay cùng xòe ra và "