Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: bookshelf

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình bên rồi đặt 2 cẳng tay thẳng đứng trước mặt. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Di chuyển bàn tay phải qua bên phải theo hàng ngang. Bàn tay phải chặt vào khoảng không 3 lần.