Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái “K” đặt bên ngực trái rồi kéo qua phải.Sau đó hai tay nắm, gập khuỷu, đẩy mạnh hai nắm tay sang phải, nắm tay phải cao hơn nắm tay trái, mặt diễn cảm.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác