Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016


Tiếng anh: ice cream

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại rồi đặt tay trước miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái hơi nghiêng xuống. Kéo bàn tay thẳng xuống khoảng một gang tay. Làm 2 lần.