Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016


Tiếng anh: ice cream

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ,, lòng bàn tay hướng sang trái. Để ngón trỏ chạm vào miệng rồi làm động tác liếm kem, bàn tay dịch chuyển lên xuống, lập lại động tác này từ 2 lần.