Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: toothpaste

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người, hơi nghiêng ra một chút. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt bàn tay nằm phía trên ngón trỏ trái. Cổ tay hơi gập xuống. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng xuống. Ngón cái phải chỉ về hướng gốc ngón trỏ trái. Kéo bàn tay phải qua phía đầu ngón trỏ trái đồng thời ngón cái úp vào bàn tay phải.